What we doBackgroundHow we differPotential partner?ReferensesContacting us


 
Username:
Password:
 
 
Forgot your password?

Enter your email address and we will send it instantly.
 
 

 
Vi ökar försäljningen

Vendor arbetar med att utveckla säljorganisationer, det man normalt kallar säljträning, främst hos kunder verksamma inom högteknologi, finans och kvalificerade tjänster. Vi är mer fokuserade på att öka den faktiska prestationsnivån, än på att utbilda enskilda säljare, även om detta ofta går hand i hand.

I en bransch som domineras av kurser, arbetar vi uteslutande i projektform. Hela företaget är uppbyggt för att möjliggöra ett skickligt och effektivt genomförande av projekt, som åstadkommer en reell förändring.

Medan merparten av dagens säljträning sker genom punktinsatser, som syftar till att vässa färdigheter inom försäljning, är vi inriktade på att både höja försäljningen och på att över tiden fortsätta öka prestationsnivån. Detta gör oss till en väldigt bra långsiktig partner.

Vi arbetar med en unik leveransmekanism, som möjliggör åstadkommandet av en både snabb och radikal höjning av säljarnas prestation. Samtidigt är innehållet i de projekt vi levererar helt och hållet kundanpassat. Vi lär alltså ut exakt hur man skall sälja just ett visst företags produkter eller tjänster, mot just deras aktuella målgrupp, snarare än att lära ut generella metoder.

Riskkapitalbolag

Vi erbjuder riskkapitalbolag flera unika tjänster.

Innan investering - för att mer precist bedöma framtida intäktsflöde i ett bolag. Portföljbolag - för att öka intäktsgenererande förmåga och därmed värdet av bolaget i redan gjorda investeringar. Exit - för att öka attraktiviteten under den fas då ett portföljbolag håller på att säljas.